Archiwum kategorii: Bez kategorii

OFERTA – WARSZTATY DLA PEDAGOGÓW

TYTUŁ: „Scenariusze dla najmłodszych przedszkolaków”

1. Scenariusze słowno – muzyczne

2.Pantomima malowana dźwiękiem

Pragnę podzielić się z Państwem swoimi autorskimi pomysłami , które powstały dla najmłodszych dzieci w wieku 2-3l (!!!!!sprawdzić) Są one inspirowane potrzebami, umiejętnościami i działaniami dzieci, które miałam i mam szansę obserwować podczas prowadzonych przeze mnie zajęć rytmiki i innych zajęć muzycznych z dzieckiem. Ujęłam je w scenariusze o różnych tytułach . Wszystkie wymagania stawiane dziecku przez scenariusz są zgodne z jego poziomem rozwoju .Wszystkie scenariusze były wielokrotnie realizowane przeze mnie i pedagogów z najmłodszymi grupami przedszkolnymi. Dzięki wieloletniej pracy w przedszkolach miałam szansę sprawdzenia i dopracowania każdego szczegółu scenariusza w praktyce, co pozwala mi przekazać w w Państwa ręce sprawdzony i pewny produkt.

Do scenariuszy dołączone są ścieżki dźwiękowe (mp3)mojego autorstwa, które stanowią integralną całość z tekstem. Warsztaty przeze mnie prowadzone mają na celu nauczyć pedagoga pracy z otrzymanym scenariuszem i ścieżkami dźwiękowymi , by w sposób bardzo swobodny mógł wdrożyć go w działania z grupą. Warsztat podzielony jest na dwie części .Pierwsza poświęcona jest scenariuszom słowno- muzycznym, a drugiej nadałam tytuł” Pantomima malowana dźwiękiem”.

CZĘĆ PIERWSZA WARSZTATU

Scenariusze słowno- muzyczne

Scenariusze, gdzie większość tekstu mówionego i prowadzenie kolejnych działań przypada nauczycielowi. Dzieci realizują proste formy ruchowe, tańce, śpiewają piosenki nieskomplikowanej melodyce i prostym tekście dostosowanym do ich umiejętności oraz percepcji. Dzieci uczestniczą w scenariuszu „wypowiadając się” , poprzez najbardziej im bliskie umiejętności na tym etapie wiekowym.( powtarzanie, odwzorowywanie, pokazywanie ruchem treści słownej, działania inhibicyjno- incytacyjne do muzyki, ruchowa wrażliwość na proste, ale zróżnicowane sygnały muzyczne, wrażliwość na ilustracyjność w muzyce jak i hasła , polecenia słowne )Działania powyższe mają na celu wspomóc rozwój ogólny jak i muzyczny . Satysfakcja, wesoła zabawa, umiejętność odnalezienia się w grupie, ……….

Wszystkie elementy stanowią tematycznie jednolitą całość, którą można wykorzystać zarówno do codziennych zabaw z grupą w przedszkolu jak i ująć w formę przedstawienia na którąś z okoliczności przedszkolnych.

TYTUŁY:

1. Owady

2. Przedszkolakiem jestem ja!

3. Podróż krasnoludków

4. Aniołkowa choinka

CZĘŚC DRUGA WARSZTATU

Pantomima malowana dźwiękiem

Pantomima- przedstawienie sceniczne, w którym aktorzy wypowiadają się wyłącznie za pomocą mimiki , gestów i ruchu.

Niniejszy zbiór czterech scenariuszy skierowany jest do dzieci najmłodszych, gdzie poprzez ruch, gesty opowiadają różne historie. Działaniom towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka, która poprzez swój wyraz dźwiękowy ilustruje treść opowiadaną ruchem. Dla dzieci najmłodszych ta forma opowiadania bezsłownego jest najprostszą jak i najbardziej sprzyjającą podczas np. występów okolicznościowych w przedszkolu. Najprostsza forma przekazu treści , historii w wykonaniu Maluszków to forma ujęta w „Pantomimę malowaną dźwiękiem”. Wykorzystując tą formę działania uruchamiamy bez tłumaczenia słownego proces uwrażliwiania dziecka na ilustracyjność w muzyce i odzwierciedlenie tej ilustracyjności w ruchu.

TYTUŁY:

1. O smutnym bałwanku

2.Jajo

3. Cztery pory roku?

4. zgubiony kapelusz?

Przewidywany czas warsztatu- ok. 5 godz.

Koszt 120/150pln brutto od osoby.

Serdecznie polecam i zapraszam do współpracy.

Informacje o mnie www.muzykalnasowa.pl

Monika Sowińska