Zajęcia dla dzieci i dorosłych

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz dorosłych zainteresowanych pogłębianiem swoich umiejętności w zakresie improwizacji fortepianowej.„…muzykalna sowa
w piórach dźwięki chowa
i co rano te dźwięki
układa w piosenki
do śpiewu, zabawy i tańca…”


Monika Sowińska

RYTMIKA

Prowadzę zajęcia rytmiki w przedszkolach. Rytmika jest metodą kształcenia i wychowania muzycznego Emila Jaques – Dalcroze’a. Opiera się na doświadczaniu muzyki żywej i wyrażaniu jej oraz własnych emocji poprzez ruch. Ruch dla dziecka jest najbardziej naturalną droga ekspresji. Metoda rytmiki jest nie tylko metodą umuzykalniania, ma również ogromny wpływ na ogólny rozwój dziecka.

NAUKA GRY NA PIANINIE

Prowadzę naukę gry na pianinie dla chętnych już od czwartego roku życia. Wprowadzam dziecko w świat gry poprzez zabawę na klawiaturze. Prowadzę również zajęcia dla osób dorosłych niezależnie od stopnia zaawansowania ucznia.
Czas trwania lekcji jest dostosowany do wieku ucznia.

NAUKA IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

Zajęcia skierowane są do osób, które posiadają wiedzę teoretyczną z zakresu notacji i harmonii muzycznej.

INTERPRETACJA RUCHOWA UTWORÓW MUZYCZNYCH

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Mają na celu pobudzać wrażliwość młodych ludzi na wszystkie elementy dzieła muzycznego, a także w sposób niewerbalny pomóc zrozumieć procesy, które mają miejsce podczas całego przebiegu utworu muzycznego na wielu jego płaszczyznach (melodyka, rytmika, harmonika, dynamika, agogika, artykulacja, kolorystyka). Poza tym pragnę w uczestnikach zajęć INTERPRETACJI zaszczepić chęć poszukiwań „dobrego brzmienia”, kształtować i rozwijać ich „smak muzyczny” oraz pobudzać zainteresowanie tematem muzyki poważnej. Zajęcia dla pedagogów i dzieci są prowadzone według programu autorskiego.