Scenariusze przedstawień dla najmłodszych przedszkolaków

Tytuł: Scenariusze przedstawień dla najmłodszych przedszkolaków

Pragnę podzielić się z Państwem moimi autorskimi pomysłami, które powstały dla najmłodszych przedszkolaków. Są one inspirowane potrzebami, umiejętnościami i działaniami dzieci, które miałam i mam szansę obserwować podczas prowadzonych przeze mnie zajęć rytmiki oraz innych zajęć umuzykalniających. Ujęłam je w scenariusze o różnych tytułach. Wymagania stawiane dziecku przez scenariusz dostosowane są do poziomu jego rozwoju i percepcji. Wszystkie scenariusze były wielokrotnie realizowane przeze mnie i pedagogów z najmłodszymi grupami przedszkolnymi. Dzięki wieloletniej pracy w przedszkolach miałam szansę sprawdzenia i dopracowania każdego szczegółu scenariusza w praktyce, co pozwala mi przekazać w Państwa ręce sprawdzony i pewny produkt.

Do scenariuszy dołączone są ścieżki dźwiękowe (mp3) mojego autorstwa, które stanowią integralną całość z tekstem. Warsztaty przeze mnie prowadzone mają na celu nauczyć pedagoga pracy z otrzymanym scenariuszem i ścieżkami dźwiękowymi, by w sposób bardzo swobodny mógł wdrożyć go w działania z grupą. Warsztat podzielony jest na dwie części. Pierwsza poświęcona jest scenariuszom słowno-muzycznym, a drugiej nadałam tytuł „Pantomima malowana dźwiękiem”.

cz.I Scenariusze słowno-muzyczne

Scenariusze, gdzie większość tekstu mówionego jak i prowadzenie kolejnych działań należy do nauczyciela. Dzieci realizują proste formy ruchowe, tańczą, śpiewają piosenki o nieskomplikowanej melodyce i prostym tekście. Dzieci uczestniczą w scenariuszu „wypowiadając się” poprzez najbardziej im bliskie umiejętności na tym etapie wiekowym ( powtarzanie, odwzorowywanie, pokazywanie ruchem treści słownej, ilustrowanie muzyki ruchem, inhibicyje-incytacyje, zabawę w ruchu i w przestrzeni w poznanej im formie: rozsypka, koło, pociąg, para, wąż ). Wszystkie elementy w scenariuszu stanowią tematycznie jednolitą całość, którą można wykorzystać do codziennych zabaw z grupą lub ująć w formę przedstawienia.

TYTUŁY:

1. Owady

2. Przedszkolakiem jestem ja!

3. Podróż krasnoludków

4. Aniołkowa choinka

cz. II Pantomima malowana dźwiękiem

Pantomima-przedstawienie sceniczne, w którym aktorzy wypowiadają się wyłącznie za pomocą mimiki, gestów i ruchu.

Trzy scenariusze skierowane są do najmłodszych przedszkolaków.Dzieci poprzez ruch i gesty opowiadają różne historie. Działaniom towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka, która poprzez swój wyraz dźwiękowy ilustruje treść opowiadaną ruchem. Dla dzieci najmłodszych ta forma wypowiedzi niewerbalnej jest najprostszą i najbardziej sprzyjającą podczas np. występów okolicznościowych w przedszkolu. Najprostsza forma przekazu treści, historii w wykonaniu Maluszków to forma ujęta w „Pantomimę malowaną dźwiękiem”. Wykorzystując wyżej opisaną formę działania uruchamiamy m.in. proces uwrażliwiania dziecka na ilustracyjność w muzyce i odzwierciedlenie tej ilustracyjności w ruchu, kształcimy umiejętność wsłuchiwania się w sygnały dźwiękowe, którym nadajemy znaczenie w ruchowej opowieści.

TYTUŁY:

1. Smutny…

2. Cztery pory roku

3. Ptaki

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących czasu trwania warsztatów oraz ceny, proszę o kontakt.